Przepisy prawne dotyczące strzelectwa sportowego

 - Nowa ustawa o sporcie
 - Nowa ustawa o broni i municji
 - Nowy regulamin przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie dyscyplin sportu, wchodzących w skład dziedziny strzelectwa sportowego
 - Statut Klubu Strzeleckiego "Kaliber"
 - Regulamin PZSS przeprowadzania egzaminów stwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportów o charakterze strzeleckim
 - Ogólne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie
 - Ograniczenia w broni sportowej
 - Sprawozdanie za rok poprzedni
Klub Strzelectwa Sportowego "Kaliber", 06-500 Mława, ul. Zuzanny Morawskiej 29