Zarząd Klubu:


- Prezes Marek Złotowski
- Wiceprezes Zbigniew Głażewski
- Wiceprezes Janusz Smoliński
- Skarbnik Mateusz Głażewski
- Sekretarz Malwina Głażewska
- Członek Zarządu Artur Błachowiak
- Członek Zarządu Mieczysław Stryjek
- Członek Zarządu Maciej Pawelski
- Członek Zarządu Jarosław Szczechowicz


Komisja Rewizyjna:


- Przewodniczacy Wojciech Smoliński
- Zastępca Artur Grązka
- Sekretarz Marek Kujawski

Klub Strzelectwa Sportowego "Kaliber", 06-500 Mława, ul. Zuzanny Morawskiej 29